Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000percepcia4631 SGWaAP
0.407vnímanie115057 SGWaAP
0.485emocionalita3657 SGWaAP
0.489reflexia34541 SGWaAP
0.508senzibilita1896 SGWaAP
0.513percepčná1112 SGWaAP
0.534sebauvedomovanie1149 SGWaAP
0.539zmyslové_vnímanie2933 SGWaAP
0.554kognitívny8324 SGWaAP
0.556kognitívna18830 SGWaAP
0.560interpretovanie1943 SGWaAP
0.563kognitívne2404 SGWaAP
0.574percipient1811 SGWaAP
0.579subjektívne_vnímanie1127 SGWaAP
0.580afektívna1535 SGWaAP
0.581deskripcia1632 SGWaAP
0.583ambivalencia986 SGWaAP