Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000peloponézska654 SGWaAP
0.540Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.541Herodotos1862 SGWaAP
0.562markomanská559 SGWaAP
0.611Téby1880 SGWaAP
0.616byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.617Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.621Byzantský_ríša503 SGWaAP