Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pedagóg189236 SGWaAP
0.277učiteľ689468 SGWaAP
0.436vychovávateľ25035 SGWaAP
0.438pedagogický74748 SGWaAP
0.454vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP
0.487vyučujúci31518 SGWaAP
0.487výchovný_poradca7145 SGWaAP
0.488študent968537 SGWaAP
0.512pedagogička11781 SGWaAP
0.527lektor76508 SGWaAP
0.541žiak1421407 SGWaAP
0.550logopéd5600 SGWaAP
0.561pedagogická69269 SGWaAP
0.564prednášateľ6205 SGWaAP
0.566vysokoškolský39020 SGWaAP
0.580katechéta6857 SGWaAP
0.583doktorand25493 SGWaAP
0.586knihovník11339 SGWaAP
0.587stredoškolský12166 SGWaAP
0.600kariérový_poradca673 SGWaAP
0.601slovenčinár2057 SGWaAP
0.602psychológ89044 SGWaAP