Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pechota8675 SGWaAP
0.308delostrelectvo7540 SGWaAP
0.328obrnená2525 SGWaAP
0.362kavaléria1462 SGWaAP
0.396pechotná1189 SGWaAP
0.406armáda317169 SGWaAP
0.426tanková3891 SGWaAP
0.448delostrelecká4566 SGWaAP
0.451artiléria640 SGWaAP
0.468tanková_divízia808 SGWaAP
0.470tanková_brigáda645 SGWaAP
0.471samohybné837 SGWaAP
0.472rota17882 SGWaAP
0.477výsadková1457 SGWaAP
0.478eskadróna695 SGWaAP
0.480granátnik656 SGWaAP
0.481stíhacia1235 SGWaAP
0.484pluk21773 SGWaAP
0.488obrnenec612 SGWaAP
0.488protilietadlová2066 SGWaAP
0.492delostrelec3028 SGWaAP
0.495tank62199 SGWaAP
0.496pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.496prápor20875 SGWaAP
0.500bojové20926 SGWaAP
0.502obrnený3502 SGWaAP
0.502vojsko112561 SGWaAP
0.502protilietadlové614 SGWaAP
0.512zadný_voj576 SGWaAP
0.518guľomet14192 SGWaAP
0.519čata15357 SGWaAP
0.520námorná_pechota2926 SGWaAP
0.521mínomet3130 SGWaAP
0.521tankový2903 SGWaAP
0.523bojová56365 SGWaAP
0.524bombardovacia737 SGWaAP
0.526protitanková2660 SGWaAP
0.528gardový853 SGWaAP
0.534eskadra1919 SGWaAP
0.534gardová913 SGWaAP
0.535raketomet2835 SGWaAP
0.535obrnené1135 SGWaAP
0.539tankový_prápor449 SGWaAP
0.540delostrelecký3239 SGWaAP