Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pechota8675 SGWaAP
0.308delostrelectvo7540 SGWaAP
0.328obrnená2525 SGWaAP
0.362kavaléria1462 SGWaAP
0.396pechotná1189 SGWaAP
0.406armáda317169 SGWaAP
0.426tanková3891 SGWaAP
0.448delostrelecká4566 SGWaAP
0.451artiléria640 SGWaAP
0.468tanková_divízia808 SGWaAP
0.470tanková_brigáda645 SGWaAP
0.471samohybné837 SGWaAP
0.472rota17882 SGWaAP
0.477výsadková1457 SGWaAP
0.478eskadróna695 SGWaAP
0.480granátnik656 SGWaAP
0.481stíhacia1235 SGWaAP
0.484pluk21773 SGWaAP
0.488obrnenec612 SGWaAP
0.488protilietadlová2066 SGWaAP
0.492delostrelec3028 SGWaAP
0.495tank62199 SGWaAP
0.496pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.496prápor20875 SGWaAP