Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pešia_zóna36938 SGWaAP
0.417námestie301334 SGWaAP
0.442promenáda22207 SGWaAP
0.478nábrežná_promenáda776 SGWaAP
0.490nábrežie30570 SGWaAP
0.490kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.508ulica1209416 SGWaAP
0.513zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.522radničné_námestie2159 SGWaAP
0.529autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.535parčík9568 SGWaAP
0.550kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.554nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.556námestíčko3487 SGWaAP
0.557Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.557autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.558tržnica30134 SGWaAP
0.558Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.560Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.561trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.562cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.568dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.569Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP