Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000peší_prápor769 SGWaAP
0.323tanková_brigáda645 SGWaAP
0.346delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.367gardová913 SGWaAP
0.394prápor20875 SGWaAP
0.430tanková_divízia808 SGWaAP
0.432pluk21773 SGWaAP
0.443gardový853 SGWaAP
0.449tankový_prápor449 SGWaAP
0.453paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.463peší_pluk3628 SGWaAP
0.470armádny_zbor2629 SGWaAP
0.491samopalník665 SGWaAP
0.495československý_armádny1260 SGWaAP
0.508ženijný666 SGWaAP
0.509eskadróna695 SGWaAP
0.518partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.522povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.530výsadková1457 SGWaAP
0.533granátnik656 SGWaAP
0.537pechotný612 SGWaAP
0.539rota17882 SGWaAP
0.540delostrelecký3239 SGWaAP