Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000peší_pluk3628 SGWaAP
0.237pluk21773 SGWaAP
0.297honvédsky505 SGWaAP
0.300delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.395armádny_zbor2629 SGWaAP
0.404prápor20875 SGWaAP
0.434gardový853 SGWaAP
0.463peší_prápor769 SGWaAP
0.475tanková_brigáda645 SGWaAP
0.478gardová913 SGWaAP
0.500granátnik656 SGWaAP
0.504regiment3194 SGWaAP
0.515eskadróna695 SGWaAP
0.526husársky1224 SGWaAP
0.526tankový_prápor449 SGWaAP
0.526tanková_divízia808 SGWaAP
0.527rota17882 SGWaAP
0.541československý_armádny1260 SGWaAP
0.542partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.553batalión1905 SGWaAP
0.562pechotný612 SGWaAP