Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pavlín1312 SGWaAP
0.283paulín940 SGWaAP
0.386benediktín4209 SGWaAP
0.393karmelitán1507 SGWaAP
0.400augustinián1325 SGWaAP
0.403františkán13946 SGWaAP
0.423františkánsky_rád839 SGWaAP
0.429cistercián803 SGWaAP
0.433piarista3136 SGWaAP
0.433bazilián963 SGWaAP
0.445dominikán6735 SGWaAP
0.453Rehoľa1168 SGWaAP
0.456kláštor131370 SGWaAP
0.462benediktínsky1111 SGWaAP
0.467kartuzián1655 SGWaAP
0.482mníšsky_rád814 SGWaAP
0.488bosý_karmelitán676 SGWaAP
0.500rehoľa31452 SGWaAP
0.502jezuita24701 SGWaAP
0.503uršulínka1493 SGWaAP
0.504redemptorista9879 SGWaAP
0.504kamaldul541 SGWaAP