Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paulínska693 SGWaAP
0.200Paulínsky585 SGWaAP
0.421Pekársky548 SGWaAP
0.476Kapitulský2609 SGWaAP
0.499Rybníkový465 SGWaAP
0.521Uršulínsky562 SGWaAP
0.524Továrenský1432 SGWaAP
0.536Cintorínsky1965 SGWaAP
0.546kapitulská4076 SGWaAP
0.550michalská3431 SGWaAP
0.554Piaristický1411 SGWaAP
0.555Štefánikova24133 SGWaAP
0.561uršulínska619 SGWaAP
0.562rybníková709 SGWaAP
0.567Legionársky1581 SGWaAP
0.569prednádražie1771 SGWaAP
0.569Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.574Odbojár610 SGWaAP
0.578Mostový1410 SGWaAP
0.580Konventný565 SGWaAP
0.580Prednádražie1282 SGWaAP
0.581trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.584mlynská4633 SGWaAP
0.585Námestie58800 SGWaAP
0.590Mäsiarsky927 SGWaAP
0.591Hlavná17650 SGWaAP
0.596Františkánsky2414 SGWaAP