Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paulínska693 SGWaAP
0.200Paulínsky585 SGWaAP
0.421Pekársky548 SGWaAP
0.476Kapitulský2609 SGWaAP
0.499Rybníkový465 SGWaAP
0.521Uršulínsky562 SGWaAP
0.524Továrenský1432 SGWaAP
0.536Cintorínsky1965 SGWaAP
0.546kapitulská4076 SGWaAP
0.550michalská3431 SGWaAP
0.554Piaristický1411 SGWaAP
0.555Štefánikova24133 SGWaAP