Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patronátne805 SGWaAP
0.493prepoštstvo686 SGWaAP
0.584stoličné741 SGWaAP
0.590spišský_prepošt462 SGWaAP
0.604fundácia1691 SGWaAP
0.607slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.608cirkevné24655 SGWaAP
0.609biskupstvo11888 SGWaAP
0.611ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.617evanjelické4953 SGWaAP
0.618prepošt3157 SGWaAP
0.622meštianske845 SGWaAP
0.625Ostrihomský1751 SGWaAP
0.630richtárstvo405 SGWaAP
0.631uhorské7705 SGWaAP
0.633jágerský_biskup727 SGWaAP
0.639šľachtické1395 SGWaAP
0.641zemepanské856 SGWaAP
0.643ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.645výsadné1098 SGWaAP
0.647zemepanská495 SGWaAP
0.649poddanské1024 SGWaAP