Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patronát13624 SGWaAP
0.340záštita61351 SGWaAP
0.510taktovka30963 SGWaAP
0.550egida667 SGWaAP
0.563gescia6085 SGWaAP
0.589kuratela3024 SGWaAP
0.605gestorstvo654 SGWaAP
0.702drobnohľad8381 SGWaAP
0.703tútorstvo558 SGWaAP
0.708prezvať479 SGWaAP
0.711zastrešovať29150 SGWaAP
0.720spoluorganizovať4183 SGWaAP
0.729zaštítiť1149 SGWaAP
0.732pod3492630 SGWaAP
0.733žezlo10243 SGWaAP
0.733prevziať263202 SGWaAP
0.734režisérska_taktovka1819 SGWaAP
0.737dirigentská_taktovka1196 SGWaAP
0.737organizátorská3752 SGWaAP
0.744organizovať335455 SGWaAP
0.752jubilovať1160 SGWaAP