Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patricij1166 SGWaAP
0.408plebejec1190 SGWaAP
0.459mešťan18882 SGWaAP
0.471šľachtic27207 SGWaAP
0.473aristokracia7168 SGWaAP
0.492aristokrat6015 SGWaAP
0.520veľmož6882 SGWaAP
0.521šľachta27175 SGWaAP
0.529patricijský406 SGWaAP
0.544panovník51690 SGWaAP
0.552zeman9863 SGWaAP
0.562miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.568dóža1084 SGWaAP
0.568feudál3083 SGWaAP
0.575bojar1460 SGWaAP
0.577urodzený5629 SGWaAP
0.582hodnostár9043 SGWaAP
0.582panovnícky999 SGWaAP