Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patriarchálne767 SGWaAP
0.429patriarchálna3092 SGWaAP
0.478patriarchálny2229 SGWaAP
0.514matriarchát1091 SGWaAP
0.528sekulárne1752 SGWaAP
0.550feudálne1921 SGWaAP
0.557patriarchát5131 SGWaAP
0.559pohanské3021 SGWaAP
0.559religiózne805 SGWaAP
0.560ortodoxné1539 SGWaAP
0.563buržoázne1014 SGWaAP
0.592kresťanské38118 SGWaAP
0.606individualistické489 SGWaAP
0.609autoritárske495 SGWaAP
0.615náboženské27478 SGWaAP
0.618katolíctvo451 SGWaAP
0.622svetské4784 SGWaAP
0.631republikánske1007 SGWaAP
0.631luteránske500 SGWaAP
0.634totalitné2380 SGWaAP
0.635šľachtické1395 SGWaAP
0.635katolícke21666 SGWaAP