Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patologická16352 SGWaAP
0.315abnormálna6177 SGWaAP
0.318abnormalita11130 SGWaAP
0.355patologický34454 SGWaAP
0.390patologické6141 SGWaAP
0.391patológia72983 SGWaAP
0.398zápalová9320 SGWaAP
0.400nádorová5649 SGWaAP
0.405malígna5179 SGWaAP
0.424degeneratívna4742 SGWaAP
0.430kalcifikácia2301 SGWaAP
0.434chorobná7318 SGWaAP
0.438cystická1991 SGWaAP
0.443atrofia5723 SGWaAP
0.449fibróza2643 SGWaAP
0.453dysfunkcia14348 SGWaAP
0.458abnormálny5392 SGWaAP
0.460fyziologická19865 SGWaAP
0.461kostná7333 SGWaAP
0.462chronická60616 SGWaAP
0.465zápalový_proces27101 SGWaAP
0.465dystrofická605 SGWaAP