Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patetické1957 SGWaAP
0.370sentimentálne1072 SGWaAP
0.374prvoplánové1655 SGWaAP
0.408ironické3312 SGWaAP
0.413cynické2161 SGWaAP
0.420patetický3265 SGWaAP
0.424detinské3217 SGWaAP
0.431komické6264 SGWaAP
0.433trápne12947 SGWaAP
0.436sarkastické615 SGWaAP
0.438silené645 SGWaAP
0.444groteskné1241 SGWaAP
0.450teatrálne1492 SGWaAP
0.451infantilné1222 SGWaAP
0.462nadnesené1061 SGWaAP
0.472duchaplné1063 SGWaAP
0.480morbídne809 SGWaAP
0.484patetická2437 SGWaAP
0.491bezobsažné471 SGWaAP
0.494klišé28538 SGWaAP
0.495gýčové1177 SGWaAP
0.503dojemné3203 SGWaAP
0.503úsmevné4709 SGWaAP
0.509emotívne4617 SGWaAP
0.510trefné2329 SGWaAP