Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000patetická2437 SGWaAP
0.337sentimentálna4026 SGWaAP
0.391patetický3265 SGWaAP
0.408melodramatická537 SGWaAP
0.426ironická4190 SGWaAP
0.449vzletná1415 SGWaAP
0.470rozvláčna648 SGWaAP
0.475pátos9968 SGWaAP
0.484patetické1957 SGWaAP
0.491prvoplánová2902 SGWaAP
0.496sentimentálne1441 SGWaAP
0.500teatrálna1206 SGWaAP
0.506nadnesená837 SGWaAP
0.509afektovaná850 SGWaAP
0.513sentimentalita2386 SGWaAP
0.516moralistická464 SGWaAP
0.518trápna14718 SGWaAP
0.518vyumelkovaná672 SGWaAP
0.523srdcervúca1533 SGWaAP
0.524strojená765 SGWaAP
0.524infantilná2383 SGWaAP
0.524cynická3428 SGWaAP
0.525pateticky3397 SGWaAP
0.527melodráma2845 SGWaAP
0.527gýčová2696 SGWaAP