Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paternalizmus908 SGWaAP
0.392etatizmus1393 SGWaAP
0.406dirigizmus672 SGWaAP
0.436kolektivizmus1831 SGWaAP
0.486konzervativizmus7677 SGWaAP
0.486paternalistický574 SGWaAP
0.507liberalizmus19638 SGWaAP
0.515individualizmus8799 SGWaAP
0.519autokracia1058 SGWaAP
0.520despotizmus1477 SGWaAP
0.526centralizmus2591 SGWaAP
0.532autoritárstvo1271 SGWaAP
0.543izolacionizmus1027 SGWaAP
0.545rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.547dogmatizmus2038 SGWaAP
0.555tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.558totalitarizmus2624 SGWaAP
0.571kapitalizmus65672 SGWaAP
0.575voluntarizmus681 SGWaAP
0.575egoizmus16497 SGWaAP
0.577absolutizmus2712 SGWaAP
0.577etatistický443 SGWaAP