Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paternalistický574 SGWaAP
0.486paternalizmus908 SGWaAP
0.499centralistický969 SGWaAP
0.522etatistický443 SGWaAP
0.527kolektivistický424 SGWaAP
0.534rovnostársky702 SGWaAP
0.556autoritársky2625 SGWaAP
0.560autoritatívny8407 SGWaAP
0.580diktátorský1622 SGWaAP
0.588direktívny1579 SGWaAP
0.592totalitný9859 SGWaAP
0.597individualistický1468 SGWaAP
0.599monarchistický541 SGWaAP
0.615antidemokratický434 SGWaAP
0.624demokratický64512 SGWaAP
0.625kolektivistická547 SGWaAP
0.630autokratický1880 SGWaAP
0.630pluralitný2288 SGWaAP
0.631absolutistický1107 SGWaAP
0.632patriarchálny2229 SGWaAP
0.635tradicionalistický751 SGWaAP
0.635liberálny25259 SGWaAP
0.637kolektivizmus1831 SGWaAP