Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastierstvo1875 SGWaAP
0.294drevorubačstvo699 SGWaAP
0.295chov_dobytok4118 SGWaAP
0.335salašníctvo1170 SGWaAP
0.389roľníctvo3421 SGWaAP
0.401dobytkárstvo535 SGWaAP
0.414povozníctvo499 SGWaAP
0.417tkáčstvo1114 SGWaAP
0.427ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.450kováčstvo2832 SGWaAP
0.472hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.491poľnohosp2405 SGWaAP
0.507košikárstvo1501 SGWaAP
0.552čipkárstvo656 SGWaAP
0.559pastierske1061 SGWaAP
0.560rezbárstvo3241 SGWaAP
0.561chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.564garbiarstvo493 SGWaAP
0.566pltníctvo1285 SGWaAP
0.578mlynárstvo887 SGWaAP
0.590vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.590roľnícke2594 SGWaAP
0.592drotárstvo3797 SGWaAP
0.594valašská_kolonizácia920 SGWaAP
0.594ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.603kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.609baníctvo16576 SGWaAP
0.611ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.633včelárstvo7725 SGWaAP
0.639pastiersky5182 SGWaAP
0.641roľnícky4156 SGWaAP
0.644uhliar2684 SGWaAP
0.646zvykoslovie2140 SGWaAP
0.646tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.648pestovanie_vinič2611 SGWaAP
0.648obživa15629 SGWaAP
0.651kožušníctvo510 SGWaAP
0.652remeslo83975 SGWaAP
0.653tesárstvo686 SGWaAP
0.655gazdovstvo8156 SGWaAP
0.655poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.663dobytok50495 SGWaAP
0.667pastierska5715 SGWaAP