Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastierstvo1875 SGWaAP
0.294drevorubačstvo699 SGWaAP
0.295chov_dobytok4118 SGWaAP
0.335salašníctvo1170 SGWaAP
0.389roľníctvo3421 SGWaAP
0.401dobytkárstvo535 SGWaAP
0.414povozníctvo499 SGWaAP
0.417tkáčstvo1114 SGWaAP
0.427ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.450kováčstvo2832 SGWaAP
0.472hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.491poľnohosp2405 SGWaAP
0.507košikárstvo1501 SGWaAP
0.552čipkárstvo656 SGWaAP
0.559pastierske1061 SGWaAP
0.560rezbárstvo3241 SGWaAP
0.561chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.564garbiarstvo493 SGWaAP
0.566pltníctvo1285 SGWaAP
0.578mlynárstvo887 SGWaAP
0.590vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.590roľnícke2594 SGWaAP