Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastiersky5182 SGWaAP
0.490pastierske1061 SGWaAP
0.508salašnícky599 SGWaAP
0.508ovčiarsky737 SGWaAP
0.538pastierska5715 SGWaAP
0.545ovčiarsky_pes1129 SGWaAP
0.563valaský492 SGWaAP
0.571pastier62551 SGWaAP
0.573ovčiar1316 SGWaAP
0.602goralský2356 SGWaAP
0.615salašníctvo1170 SGWaAP
0.622bačovský917 SGWaAP
0.639pastierstvo1875 SGWaAP
0.656roľnícky4156 SGWaAP
0.662obradový977 SGWaAP
0.665sedliacky6748 SGWaAP
0.669valach10641 SGWaAP
0.674poľovnícky17664 SGWaAP
0.677valaška5678 SGWaAP
0.678gajdy5821 SGWaAP
0.679lovecký7840 SGWaAP
0.683zajac40070 SGWaAP
0.685dedinský21090 SGWaAP