Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastierske1061 SGWaAP
0.490pastiersky5182 SGWaAP
0.559pastierstvo1875 SGWaAP
0.580pastierska5715 SGWaAP
0.582salašníctvo1170 SGWaAP
0.596roľnícke2594 SGWaAP
0.597ľudové32241 SGWaAP
0.614obradové500 SGWaAP
0.637hrnčiarske578 SGWaAP
0.639pastier62551 SGWaAP
0.641ovčiarske719 SGWaAP
0.643valaský492 SGWaAP
0.649ovčiar1316 SGWaAP
0.656dedinské7133 SGWaAP
0.658remeselnícke1089 SGWaAP
0.661salašnícky599 SGWaAP
0.662domorodé1288 SGWaAP
0.665zvykoslovie2140 SGWaAP
0.669kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.671rezbárske1708 SGWaAP
0.673drotárske1004 SGWaAP
0.675roľnícky4156 SGWaAP
0.680starodávne2796 SGWaAP