Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastierska5715 SGWaAP
0.538pastiersky5182 SGWaAP
0.580pastierske1061 SGWaAP
0.594bačovská491 SGWaAP
0.597obradová918 SGWaAP
0.619ovčiarska1223 SGWaAP
0.631drevorubačská855 SGWaAP
0.633salašnícka553 SGWaAP
0.633goralská3726 SGWaAP
0.642črpák1852 SGWaAP
0.648fujara11926 SGWaAP
0.652ovčiar1316 SGWaAP
0.655salašníctvo1170 SGWaAP
0.662goralský2356 SGWaAP
0.662Pastiersky849 SGWaAP
0.666pastierka1387 SGWaAP
0.666gajdošská1112 SGWaAP
0.667pastierstvo1875 SGWaAP
0.668gajdy5821 SGWaAP
0.668pastier62551 SGWaAP
0.674spiežovec877 SGWaAP
0.676zvonec9915 SGWaAP
0.679zbojnícka4419 SGWaAP
0.689valaský492 SGWaAP