Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pastier62551 SGWaAP
0.490ovčiar1316 SGWaAP
0.513Pastier3065 SGWaAP
0.534bača15048 SGWaAP
0.541gazda32772 SGWaAP
0.546sedliak27222 SGWaAP
0.551sluha67224 SGWaAP
0.571pastiersky5182 SGWaAP
0.576stádo_ovca2703 SGWaAP
0.591paholok4903 SGWaAP
0.594služobník35859 SGWaAP
0.598honelník1132 SGWaAP
0.601pásť_ovca1703 SGWaAP
0.601osol9319 SGWaAP
0.602ovčinec1540 SGWaAP
0.606pastierka1387 SGWaAP
0.608oráč1421 SGWaAP
0.623pustovník9775 SGWaAP
0.623valach10641 SGWaAP
0.630dobytok50495 SGWaAP
0.634pohonič3467 SGWaAP
0.637ovca99362 SGWaAP
0.639pastierske1061 SGWaAP
0.641potulný4827 SGWaAP
0.641pastierik2500 SGWaAP