Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pasivita14048 SGWaAP
0.361apatia13100 SGWaAP
0.431ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.514nerozhodnosť5787 SGWaAP
0.519ignorancia5190 SGWaAP
0.519nevšímavosť4283 SGWaAP
0.523bezradnosť7155 SGWaAP
0.550lenivosť22012 SGWaAP
0.560zbabelosť7461 SGWaAP
0.566laxnosť832 SGWaAP
0.568povrchnosť7196 SGWaAP
0.570bezmocnosť22408 SGWaAP
0.572letargia9381 SGWaAP
0.578zadubenosť887 SGWaAP
0.581frustrácia27261 SGWaAP
0.586nezáujem32519 SGWaAP
0.586negativizmus3041 SGWaAP
0.587vlažnosť1279 SGWaAP
0.591uzavretosť4925 SGWaAP
0.592otupenosť2038 SGWaAP
0.592sebeckosť3270 SGWaAP
0.596demotivácia1451 SGWaAP
0.599tuposť3460 SGWaAP
0.601nemohúcnosť5128 SGWaAP