Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.291partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.339partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.358povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.390partizán43910 SGWaAP
0.420partizánsky9371 SGWaAP
0.427armádny_zbor2629 SGWaAP
0.429paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.435povstalecký5355 SGWaAP
0.459odbojová2564 SGWaAP
0.471československý_armádny1260 SGWaAP
0.482sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.482partizánska17276 SGWaAP
0.488Povstanie1386 SGWaAP
0.504pluk21773 SGWaAP
0.511východný_front5080 SGWaAP
0.515nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.517povstalecká8322 SGWaAP
0.517povstalecké3949 SGWaAP
0.518peší_prápor769 SGWaAP
0.523odbojové_hnutie561 SGWaAP