Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partizánsky9371 SGWaAP
0.420partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.421povstalecký5355 SGWaAP
0.428partizán43910 SGWaAP
0.435partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.452partizánska17276 SGWaAP
0.494povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.504partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.522protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.527sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.533oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.537dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.547SNP95752 SGWaAP
0.551paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.557Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.559Povstanie1386 SGWaAP
0.566československý_armádny1260 SGWaAP
0.586odboj22579 SGWaAP
0.588armádny_zbor2629 SGWaAP
0.590povstalecká8322 SGWaAP