Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.339partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.345odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.378povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.420povstalecké3949 SGWaAP
0.425Povstanie1386 SGWaAP
0.433protifašistické1133 SGWaAP
0.433povstanie74043 SGWaAP
0.436národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.438ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.459odbojová2564 SGWaAP
0.461protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.476odboj22579 SGWaAP
0.481partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.485povstalecká8322 SGWaAP
0.499oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.501oslobodzovacie670 SGWaAP
0.501povstalecký5355 SGWaAP
0.502československá_légia1579 SGWaAP
0.504partizánsky9371 SGWaAP
0.504východný_front5080 SGWaAP
0.505národné_povstanie6605 SGWaAP
0.509národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP