Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partizánska17276 SGWaAP
0.442SNP95752 SGWaAP
0.452partizánsky9371 SGWaAP
0.453partizán43910 SGWaAP
0.467duklianska1954 SGWaAP
0.469Partizánsky6337 SGWaAP
0.482partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.485partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.496povstalecká8322 SGWaAP
0.506povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.535sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.538osloboditeľská563 SGWaAP
0.544Dukliansky1589 SGWaAP
0.578partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.579diverzná1243 SGWaAP
0.585pionierska4783 SGWaAP
0.597protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.601Povstanie1386 SGWaAP
0.601povstalecký5355 SGWaAP