Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partizán43910 SGWaAP
0.390partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.424červenoarmejec1409 SGWaAP
0.428partizánsky9371 SGWaAP
0.453partizánska17276 SGWaAP
0.481sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.490povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.494partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.494gardista7959 SGWaAP
0.500povstalecký5355 SGWaAP
0.513okupant9714 SGWaAP
0.521esesák3260 SGWaAP
0.537antifašista3104 SGWaAP
0.538Povstanie1386 SGWaAP
0.541potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.549nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.558vojak439194 SGWaAP
0.559odbojár4055 SGWaAP
0.565partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.572povstalec36219 SGWaAP