Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000partajný613 SGWaAP
0.351stranícky37710 SGWaAP
0.503aparátčik726 SGWaAP
0.527pritakávač668 SGWaAP
0.530stranícky1835 SGWaAP
0.549partaj2079 SGWaAP
0.553aparátnik647 SGWaAP
0.558nomenklatúrny452 SGWaAP
0.568papaláš5650 SGWaAP
0.570potentát1335 SGWaAP
0.574nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.576pochlebovač781 SGWaAP
0.580Mečiarov6216 SGWaAP
0.581štátostrana2088 SGWaAP
0.584stranícka_centrála1529 SGWaAP
0.585stranícka28142 SGWaAP
0.594eštebácky577 SGWaAP
0.595politický357480 SGWaAP
0.595prospechár756 SGWaAP
0.602vnútrostranícky2198 SGWaAP