Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parodický849 SGWaAP
0.396parodická821 SGWaAP
0.415humorný8544 SGWaAP
0.434ironický11210 SGWaAP
0.434komický7750 SGWaAP
0.458groteskný2611 SGWaAP
0.466melodramatický852 SGWaAP
0.472poetický12973 SGWaAP
0.480žánrový6231 SGWaAP
0.489komika3124 SGWaAP
0.491rozprávačský2661 SGWaAP
0.494sarkastický4103 SGWaAP
0.500komediálny5427 SGWaAP
0.501situačný_humor875 SGWaAP
0.502satirický5472 SGWaAP
0.510humoristický3009 SGWaAP
0.512prvoplánový2824 SGWaAP
0.516metaforický3168 SGWaAP
0.517paródia16207 SGWaAP