Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parodická821 SGWaAP
0.381satirická4339 SGWaAP
0.396parodický849 SGWaAP
0.397groteskná3005 SGWaAP
0.417humorná9242 SGWaAP
0.430ironická4190 SGWaAP
0.444paródia16207 SGWaAP
0.448komediálna4068 SGWaAP
0.450groteska6498 SGWaAP
0.452tragikomická2655 SGWaAP
0.456komická11014 SGWaAP
0.462melodramatická537 SGWaAP
0.463komika3124 SGWaAP
0.463grotesknosť820 SGWaAP
0.473komickosť1083 SGWaAP
0.494metaforická1979 SGWaAP
0.507naturalistická1303 SGWaAP