Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.280Výbor_NR2924 SGWaAP
0.424ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.429podvýbor1519 SGWaAP
0.435nezlučiteľnosť_funkcia3459 SGWaAP
0.450Výbor25031 SGWaAP
0.460výbor390776 SGWaAP
0.502brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.510mandátový2721 SGWaAP
0.519Osobitný_kontrolný616 SGWaAP
0.526vicepremiér18323 SGWaAP
0.528Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.528eurokomisár12424 SGWaAP
0.554minister948408 SGWaAP
0.555NR_SR150980 SGWaAP
0.560parlament672562 SGWaAP
0.562vládny_kabinet10048 SGWaAP
0.569podpredseda196986 SGWaAP
0.573štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.578europoslanec33156 SGWaAP
0.580gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.589komisia854487 SGWaAP
0.592parlamentný18094 SGWaAP