Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.460zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.471demokracia263683 SGWaAP
0.482demokratický64512 SGWaAP
0.516liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.522demokratizmus1136 SGWaAP
0.536liberalizmus19638 SGWaAP
0.543parlamentná52564 SGWaAP
0.547totalitný9859 SGWaAP
0.563demokratická111670 SGWaAP
0.568absolutizmus2712 SGWaAP
0.569etatizmus1393 SGWaAP
0.577centralizmus2591 SGWaAP
0.580federalizmus1056 SGWaAP
0.585štátnosť16841 SGWaAP
0.588pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.589kapitalizmus65672 SGWaAP
0.592nacionalizmus26046 SGWaAP
0.596pluralizmus5010 SGWaAP
0.600buržoázna6997 SGWaAP
0.602čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.612konzervativizmus7677 SGWaAP
0.614demokratické26181 SGWaAP
0.618diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.620pluralitná2549 SGWaAP
0.622boľševizmus3476 SGWaAP
0.624imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.626totalitarizmus2624 SGWaAP
0.628katolicizmus10809 SGWaAP
0.629antikomunizmus1458 SGWaAP
0.631revizionizmus1308 SGWaAP
0.631buržoázny4038 SGWaAP
0.635pomerný_volebný739 SGWaAP
0.638ponovembrová4256 SGWaAP
0.641feudalizmus6612 SGWaAP
0.641fašizmus43617 SGWaAP
0.642zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.643izolacionizmus1027 SGWaAP
0.645diktatúra24909 SGWaAP
0.646štátotvorný1303 SGWaAP
0.646národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.647pluralitný2288 SGWaAP
0.648pseudodemokracia407 SGWaAP
0.649nacionálny2577 SGWaAP