Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parkovisko181551 SGWaAP
0.346platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.383Parkovisko1087 SGWaAP
0.402parkovanie146927 SGWaAP
0.414podzemné_parkovisko2697 SGWaAP
0.447parkovať42048 SGWaAP
0.449zaparkovať37928 SGWaAP
0.453parkovacie75305 SGWaAP
0.465záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.494priestranstvo24436 SGWaAP
0.501autobusové_nástupište1757 SGWaAP
0.503vjazd28322 SGWaAP
0.508podzemná_garáž11365 SGWaAP
0.517príjazdová16914 SGWaAP
0.522autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.536autobusová_stanica27635 SGWaAP
0.536detské_ihrisko59788 SGWaAP
0.551zaparkované14715 SGWaAP
0.552zastávka_MHD11430 SGWaAP
0.555stojisko6272 SGWaAP
0.558odpočívadlo10568 SGWaAP
0.563autobusová_zástavka2229 SGWaAP
0.576rampa30972 SGWaAP
0.577chodník296109 SGWaAP
0.578podjazd5622 SGWaAP
0.579pešia_zóna36938 SGWaAP
0.582nezaparkovať715 SGWaAP
0.586Parkovanie2013 SGWaAP
0.590nadchod2317 SGWaAP
0.596prístavisko4115 SGWaAP
0.597podchod21959 SGWaAP
0.597benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.598nadjazd6964 SGWaAP
0.603táborisko6624 SGWaAP
0.604basketbalové_ihrisko2016 SGWaAP
0.606športovisko30552 SGWaAP