Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parkovanie146927 SGWaAP
0.331parkovacie75305 SGWaAP
0.402parkovisko181551 SGWaAP
0.422parkovacia34805 SGWaAP
0.432Parkovanie2013 SGWaAP
0.438platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.455parkovací24437 SGWaAP
0.466vyhradené_parkovacie3207 SGWaAP
0.470parkovať42048 SGWaAP
0.479platené_parkovanie1885 SGWaAP
0.496vjazd28322 SGWaAP
0.536podzemné_parkovisko2697 SGWaAP
0.544podzemná_garáž11365 SGWaAP
0.545zaparkovať37928 SGWaAP
0.547Parkovací1136 SGWaAP
0.567Parkovisko1087 SGWaAP
0.569stáť522 SGWaAP