Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parkovacie75305 SGWaAP
0.324vyhradené_parkovacie3207 SGWaAP
0.331parkovanie146927 SGWaAP
0.442podzemná_garáž11365 SGWaAP
0.453parkovisko181551 SGWaAP
0.460podzemné_parkovisko2697 SGWaAP
0.461garážové1814 SGWaAP
0.469parkovacie_stojisko800 SGWaAP
0.479stojisko6272 SGWaAP
0.485parkovací24437 SGWaAP
0.501parkovacia34805 SGWaAP
0.531platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.543Parkovací1136 SGWaAP
0.547stáť522 SGWaAP
0.563parkovať42048 SGWaAP
0.591platené_parkovanie1885 SGWaAP