Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paritné_zastúpenie468 SGWaAP
0.568pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.608rovnoprávne_postavenie1326 SGWaAP
0.682zastupiteľský3720 SGWaAP
0.692rovnoprávne1063 SGWaAP
0.700volený33101 SGWaAP
0.709volená7093 SGWaAP
0.712tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.720rovnoprávne820 SGWaAP
0.739zákonodarný4145 SGWaAP
0.743zákonodarná7669 SGWaAP
0.744rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.745rovnoprávnosť10545 SGWaAP
0.749štátoprávne983 SGWaAP
0.750rovnoprávny3641 SGWaAP
0.751tripartitná616 SGWaAP
0.752trojčlenné1242 SGWaAP
0.755hlasovacie_právo10117 SGWaAP
0.756Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.758federatívne_usporiadanie869 SGWaAP