Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paragrafové_znenie1854 SGWaAP
0.438pripomienkové_konanie13089 SGWaAP
0.523legislatívny50108 SGWaAP
0.525novelizácia25633 SGWaAP
0.560vykonávacia_vyhláška2427 SGWaAP
0.561pripomienkovanie12009 SGWaAP
0.563vykonávací_predpis6715 SGWaAP
0.565dôvodová_správa13847 SGWaAP
0.571novela296545 SGWaAP
0.576skrátené_legislatívne6184 SGWaAP
0.582rekodifikácia2342 SGWaAP
0.583legislatívne20351 SGWaAP
0.594pripomienkovať9320 SGWaAP
0.595programové_vyhlásenie34004 SGWaAP
0.600legislatívna61404 SGWaAP
0.601znenie155789 SGWaAP
0.610legislatívec1588 SGWaAP
0.618predkladateľ26934 SGWaAP