Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.376československý_armádny1260 SGWaAP
0.392partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.414tanková_brigáda645 SGWaAP
0.426armádny_zbor2629 SGWaAP
0.429partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.453peší_prápor769 SGWaAP
0.454povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.481gardová913 SGWaAP
0.488východný_front5080 SGWaAP
0.488sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.514delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.525československá_légia1579 SGWaAP
0.534výsadková1457 SGWaAP
0.551partizánsky9371 SGWaAP
0.556partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.560pluk21773 SGWaAP
0.563gardový853 SGWaAP