Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000parčík9568 SGWaAP
0.442lesík14300 SGWaAP
0.468námestíčko3487 SGWaAP
0.474aleja12293 SGWaAP
0.480lesopark15659 SGWaAP
0.489park496593 SGWaAP
0.492stromoradie3739 SGWaAP
0.509oddychová_zóna13999 SGWaAP
0.511hájik5091 SGWaAP
0.513medická_záhrada1757 SGWaAP
0.519gaštanová_aleja486 SGWaAP
0.529fontána53044 SGWaAP
0.535pešia_zóna36938 SGWaAP
0.536námestie301334 SGWaAP
0.536parková4495 SGWaAP
0.541Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.541nábrežie30570 SGWaAP
0.544cintorín175670 SGWaAP
0.546lipová_aleja746 SGWaAP
0.548račiansky_mýtus776 SGWaAP
0.548kvetinový_záhon5394 SGWaAP
0.549chodník296109 SGWaAP
0.550kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.550zámocký_park4726 SGWaAP