Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000paródia16207 SGWaAP
0.444parodická821 SGWaAP
0.454groteska6498 SGWaAP
0.459parodovať3664 SGWaAP
0.470komédia105950 SGWaAP
0.471ponáška1056 SGWaAP
0.481satirická4339 SGWaAP
0.485skeč3296 SGWaAP
0.493satira13812 SGWaAP
0.517parodický849 SGWaAP
0.528situačná_komédia1254 SGWaAP
0.534zlátanina1977 SGWaAP
0.545mystifikácia3683 SGWaAP
0.546tragikomédia4520 SGWaAP
0.558parafráza5152 SGWaAP
0.563melodráma2845 SGWaAP
0.566fraška13825 SGWaAP
0.566gangsterka1158 SGWaAP
0.573ironická4190 SGWaAP
0.574komediálna4068 SGWaAP
0.576komika3124 SGWaAP