Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000papierenský2836 SGWaAP
0.357papiernický527 SGWaAP
0.388kožiarsky1684 SGWaAP
0.389papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.395kovospracujúci1028 SGWaAP
0.406strojársky10701 SGWaAP
0.413drevospracujúci1525 SGWaAP
0.437hutnícky5309 SGWaAP
0.442drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.442železiarsky2141 SGWaAP
0.456polygrafický1656 SGWaAP
0.457papierenská952 SGWaAP
0.459polygrafický_priemysel752 SGWaAP
0.464gumárenský1105 SGWaAP
0.470gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.475textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.475priemyselný80090 SGWaAP
0.483obuvnícky2188 SGWaAP
0.488drevársky4106 SGWaAP
0.501elektrotechnický8231 SGWaAP
0.502strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.502nábytkársky2236 SGWaAP
0.505potravinársky27749 SGWaAP
0.514tlačiarenský2565 SGWaAP