Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panychída946 SGWaAP
0.330zádušná795 SGWaAP
0.387zádušná_omša1993 SGWaAP
0.403zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.490pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.491svätá_liturgia7239 SGWaAP
0.499pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.528pietny_akt6546 SGWaAP
0.534svätá_omša108441 SGWaAP
0.547omša92903 SGWaAP
0.561pietna2613 SGWaAP
0.567tryzna1198 SGWaAP
0.570spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.571ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.571ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.577pobožnosť15475 SGWaAP
0.580smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.582kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.584celebrovať19507 SGWaAP
0.587slávnostná_svätá12902 SGWaAP