Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panteizmus873 SGWaAP
0.327deizmus428 SGWaAP
0.347agnosticizmus1002 SGWaAP
0.353gnosticizmus1181 SGWaAP
0.375polyteizmus902 SGWaAP
0.382teizmus1329 SGWaAP
0.409mysticizmus2351 SGWaAP
0.418monizmus538 SGWaAP
0.425evolucionizmus659 SGWaAP
0.431monoteizmus1881 SGWaAP
0.433synkretizmus1711 SGWaAP
0.437spiritualizmus458 SGWaAP
0.439platonizmus451 SGWaAP
0.442antropocentrizmus646 SGWaAP
0.448racionalizmus3906 SGWaAP
0.461animizmus579 SGWaAP
0.463iracionalizmus471 SGWaAP
0.464gnostik1389 SGWaAP
0.465materialistický3326 SGWaAP
0.465gnóza1400 SGWaAP
0.476empirizmus1104 SGWaAP
0.477materializmus9225 SGWaAP
0.480ateizmus16464 SGWaAP