Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panstvo46190 SGWaAP
0.228hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.370zemepán10965 SGWaAP
0.404domínium1089 SGWaAP
0.455feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.457poddané1252 SGWaAP
0.464feudál3083 SGWaAP
0.465šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.465poddaný11979 SGWaAP
0.475šľachtic27207 SGWaAP
0.480zeman9863 SGWaAP
0.482poddanská3984 SGWaAP
0.483poddanské1024 SGWaAP
0.486ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.489veľkostatok4143 SGWaAP
0.492gróf58759 SGWaAP
0.496panské_sídlo1608 SGWaAP
0.498opátstvo7892 SGWaAP
0.501léno1906 SGWaAP
0.503poddaný12743 SGWaAP
0.508kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.512zemepanské856 SGWaAP
0.514zemepanská495 SGWaAP
0.520prepoštstvo686 SGWaAP
0.522poddaná2162 SGWaAP
0.529poddanstvo2135 SGWaAP
0.531veľmož6882 SGWaAP
0.531veľkostatkár2399 SGWaAP
0.534šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.537kastelán4573 SGWaAP
0.539šľachtická7747 SGWaAP
0.548richtárstvo405 SGWaAP