Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000panský6939 SGWaAP
0.496grófsky1848 SGWaAP
0.502sedliacky6748 SGWaAP
0.502zemiansky2528 SGWaAP
0.504poddaný11979 SGWaAP
0.510veľkostatok4143 SGWaAP
0.515panské1867 SGWaAP
0.538zemepanský439 SGWaAP
0.540zeman9863 SGWaAP
0.559zemepán10965 SGWaAP
0.559sedliak27222 SGWaAP
0.562paholok4903 SGWaAP
0.568kniežací3903 SGWaAP
0.568majer17760 SGWaAP
0.572statkár4923 SGWaAP
0.575mešťan18882 SGWaAP
0.581panská6975 SGWaAP
0.584hostinec33737 SGWaAP
0.586čeľadník1393 SGWaAP
0.587poddaný12743 SGWaAP
0.587mlynár7773 SGWaAP
0.588pandúr1618 SGWaAP
0.588šľachtický9375 SGWaAP
0.588veľkostatkár2399 SGWaAP
0.590dedinský21090 SGWaAP